Kundaliniyoga

 
 

Det som mest fångat mitt intresse för Kundaliniyogan är hur den metoden utvecklar det Inre Ledarskapet . Alltifrån att träna upp kvaliteter som uthållighet, målfokusering och effektivitet, till utveckling av intuition och ett tydligare klarseende i val och i linjehållning, i stort och i smått.


KundaliniYoga (KY) är en av de ursprungliga yogaformerna.  Yoga kan användas för att få en allsidig fysisk träning, eller som stresshantering eller för att behålla eller återfå sin hälsa. Yogan kan också användas för att möjliggöra tillgången till människas fulla potential.  Traditionellt var yogan framförallt en väg till insikt om verklighetens sanna natur.


Kundaliniyogans kraftfulla tekniker hölls hemliga för gemene man genom årtusenden. Yogi Bahjan bröt detta när han 1969 började undervisa i USA. KY är en dynamisk form av yoga som omfattar kroppsställningar, rörelser, handpositioner, andningstekniker, fokuseringstekniker, mantran, och olika typer av meditationer. Alla pass är utformade för att ge optimal effekt. Man behöver inte vara atlet för att kunna yoga. Var och en utför yogan utifrån sina förutsättningar.


Internationellt är yoga som terapi en stor och expansiv företeelse. I England tex har det utbildats yogaterapeuter sedan 1980-talet. I USA förekommer yoga som behandling och rehabiliteringsmetod på flera sjukhus. En intensivt pågående forskning bekräftar de positiva effekterna.